• Haberler
  • Manisa
  • Manisa Büyükşehir'den 'Karakoca Mahallesi'ndeki iddialara ilişkin açıklama

Manisa Büyükşehir'den 'Karakoca Mahallesi'ndeki iddialara ilişkin açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, son zamanlarda Karakoca Mahallesi ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, son zamanlarda Karakoca Mahallesi ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, “Son günlerde bir imar plan onayıyla ilgili belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalara ilişkin cevap verme gereği hasıl olmuştur. Belediyemizde, imar planlarında mülkiyet sahibinin kim olduğuyla alakalı ne çalışanlarımız ne de meclis üyelerimiz ilgilenmemektedir. Belediyemiz imar planı çalışmaları yaparken, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket etmekte, kanun ve yönetmeliğe uygun olan konuları da büyükşehir meclisimize sunmaktayız. Karakoca Mahallesi’nde Büyükşehir Meclisince onaylanan ve dava konusu yapılan 1/1000 ölçekli imar planını onaylanabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planının kanunen yapılması zorunluluğu vardır. Bu çerçevede ilk mülk sahibi tarafından 03.06.2021 tarihinde toplam 16 adet kamu kurum ve kuruluşunun uygun görüşleri alınarak çizilen Eko-Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklif dosyası Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere idaremize iletilmiştir. İdaremizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı mekânsal planlar yapım yönetmeliği ve ilgili kamu kurumları görüşleri doğrultusunda teklif plan incelenerek belediye meclisimizin onayına sunulmuştur. Belediye Meclisimizce 13.07.2021 tarihli 402 sayılı karar ile Eko-Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı imar komisyonunda bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin tamamının olumlu görüşleri ile hazırlanan komisyon raporuna istinaden, AK Parti MHP, CHP, İYİ Parti ve BBP meclis üyelerinin tamamının uygun görüşü ile Belediye Meclisimizce onaylanmıştır. İmar planı askı sürecindeyken aynı zamanda CHP Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi olan Mimar Ahmet Anıl Ceylan tarafından askıda imar planına parselin kadastral yolunun olmadığı Orman Müdürlüğünden yol izni alarak yapıldığı, orman kanununda 17. ve 18. Maddelerine aykırı olarak bu planın onaylandığına dair itiraz edilmiştir. Söz konusu itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisimize getirilmiştir. İmar Komisyonunda bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerince itiraz, oy birliğiyle reddedilerek Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur. Yine belediye meclisince 12.10.2021 tarihli 566 sayılı meclis kararıyla AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve BBP olmak üzere tüm meclis üyelerinin uygun görüşüyle yapılan itiraz reddedilmiştir. 1/5000 ölçekli ekolojik turizm amaçlı nazım imar planı belediye meclisimizde bulunan tüm partilerin ve tüm meclis üyelerin kabulüyle kesinleşmiştir. 1/5000 ölçekli imar planı kesinleşmesine müteakip yine ilgili mal sahibi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Eko-Turizm amaçlı imar planı Yunusemre Belediye Meclisine sunulmuş. Yunusemre Belediye Meclisince İYİ Parti ve CHP’nin red oyu, AK Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla oy çokluğuyla onaylanmıştır. Yasa gereği onaylanan plan büyükşehir belediyemize iletilmiştir. Büyükşehir belediyemizce de meclis gündemine alınmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisimizce CHP ve İYİ Parti gruplarının red oyu, MHP, AK Parti ve BBP’nin kabul oylarıyla oy çokluğuyla bu plan onaylanmıştır. Onaylanan imar planı bir ay süreyle askıya çıkmış. Askıya herhangi bir itiraz gelmemiş ve kesinleşmiştir. Ancak her ne hikmetse, 1/5000 ölçekli Eko-Turizm amaçlı nazım imar planında uygun oyu kullanan CHP’li meclis Üyesi Bülent Mersinli tarafından 1/1000 ölçekli imar planına karşı parselin yola cephesinin bulunmadığı ve orman kanuna aykırı olarak planladığı gerekçesiyle dava açılmıştır. Ancak, aynı gerekçelerle Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi olan Mimar Ahmet Anıl Ceylan tarafından yapılan itiraz davayı açan CHP’li Meclis Üyesi Bülent Mersinli’nin de bulunduğu toplantıda oybirliği ile Büyükşehir meclisimizde reddedilmiştir. Yaşanan bu tutarsızlığa anlam verebilmek mümkün değildir. Ayrıca basın açıklamasında iddia edilen konuların detaylarına girilecek olunursa, söz konusu parselin kadastral yola bir cephesinin bulunmadığına yönelik iddia ile ilgili Manisa Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanan belge, basın açıklamasının ekinde değerli kamuoyuna sunulmaktadır. Yine, basın açıklamasında belirtilen söz konusu parselin tarım alanı olduğuna dair iddia ile ilgili Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 20.04.2021 tarihli 1223131 sayılı yazıda, Karakoca Mahallesi 101 ada 291 nolu parselde kurulu marjinal tarım arazisi vasfındaki eko turizm amaçlı imar planı yapılması Valiliğimizce uygundur ifadeleri bulunmaktadır. İlgili yazı da ekte kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Yine 20.05.2021 tarih 1166969 sayılı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görüşünde ise, söz konusu parselin 6831 sayılı orman kanuna göre orman sayılmayan yerlerden olduğuna ilişkin görüşü de bulunmaktadır. Belediyemiz teknik ekibi, belediye meclisimiz, imar komisyonumuz ve belediye çalışanlarımız; hiçbir zaman imar planına gelen taleplerde, mülkiyet sahibinin kim olduğuna bakmadan, taleplerin kanun ve yönetmeliğe uygun olup olmadığını incelemektedir. Bu çerçevede yer sahibinin kimliği üzerinden tartışma oluşturmak, etik ve ahlaki ilkelere uygun olmamaktadır. Yapılan her işlem belediyemizce ve belediye meclisimizce kanun ve mevzuatlar çerçevesinde uygulanmaktadır” diye konuştu.

"Karakoca Mahallesi’nde MASKİ’nin hizmet ve yatırım yapmadığı iddiası asılsızdır"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da MASKİ’nin adı geçen mahallede hizmet yapmadığı iddialarına belgeleriyle yanıt verdi. Aslay, “Karakoca Mahallesi’nde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, üstyapı döşenmesi için MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılında etüd çalışmalarına başlanmış, 22.05.2017 tarihinde projeler hazırlanarak onaylanmıştır. Söz konusu projenin yapımı için İller Bankasından onayları alınmış olup 08.02.2021 tarihinde ihalesi yapılmış, 15.03.2021 tarihinde yükleniciye yer teslimi gerçekleştirilmiştir. İşin bitim süresi 07.07.2022 tarihidir. Şu an çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede Karakoca Mahallesi, Sarıkaya Bağlısı ve çevre yerleşkelerinde altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz, kişi, parti ayrımı gözetmeden tüm Manisa’ya hizmet vermektedir” dedi.

Bakmadan Geçme